Matrassen weggooien? Zonde.

Samen maken we de keten circulair. Van productie en import tot inzameling en recycling. Een nieuw leven voor elke matras.

Cijfers zeggen meer…

0 miljoen
afgedankte matrassen per jaar
0 ton
matrasafval per jaar
0%
gerecyclede matrassen in 2028

Het recyclen van matrassen is iets van iedereen. Of je nou producent of importeur bent, gemeente of afvalverzamelaar, verkoper of consument. Met elkaar moeten we zorgen dat meer matrassen een tweede leven krijgen. Door onderdelen te recyclen en opnieuw te gebruiken. Veel matrassen worden nu verbrand en dat is zonde. Van de energie, de grondstoffen en het geld.

Matras Recycling Nederland (MRN) zet zich in om die kostbare materialen opnieuw te gebruiken en laat zien wat er in het hele traject van productie tot afvalverwerking gebeurt. Ons initiatief voor het inzamelen en recyclen vraagt inspanningen in de hele keten. En het recyclen van matrassen is niet vrijblijvend. Voor producenten en importeurs bijvoorbeeld is er de verplichting een zogenoemde afvalbeheersbijdrage (ABB) te betalen aan de Stichting MRN. Gemeenten en retailers worden stapsgewijs gecompenseerd in de kosten van de afvalinzameling als matrassen niet langer verbrand worden. Dat klinkt ingewikkeld, maar wij maken het makkelijk.
Inmiddels is de AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerd in de Staatscourant. De AVV is hier te downloaden.

We staan aan het begin en er is nog een lange weg te gaan. Maar we halen onze doelen als iedereen met ons meedoet. Kunnen we op jou rekenen?